Eventyrgårdens læringssyn

Personalet i Eventyrgården mener, at al læring grundlæggende skal tage udgangspunkt i det konstruktivistiske læringssyn. Et samspil med barnet selv og dets betingelser samt de omgivelser, som det er en del af. Vi vægter, at forholdet mellem barn og voksen er komplementært, således at barnet har rum for egen motivation, aktivitet og leg.

 

Tillige er det vigtigt for barnet, at have en voksen der ved, hvad det har lyst til og brug for. Både i den almene dagligdag, i målrettet pædagogisk arbejde, men også i mere opdragende situationer.

Den voksnes rolle
Den voksne skal i sin rolle bære bevisbyrden for en læring/udvikling hos barnet. Læringen/udviklingen er afhængig af den voksnes

• menneskesyn

• nysgerrighed

• indlevelse

• engagement

• ageren

 

Den bevidste læring arbejder vi med, når vi bruger begreberne mål, metode og handling. Dvs. i projekter og temadage.

En del af den daglige ubevidste læring bestræbes på, via refleksion, at blive bevidstgjort, således at den voksne i sin voksenrolle kan være et forbillede for den forventede læring hos barnet.