Eventyrgårdens pædagogik

Personalet harudarbejdet Eventyrgårdens ”Pædagogiske profil – vision”, som er rygraden og udgangspunktet i og perspektivet på det pædagogiske arbejde bla. sammen med arbejdet med pædagogiske læreplaner.

 

Pædagogisk profil for Den Grimme Ælling
I Den Grimme Ælling arbejder vi på at skabe den bedst mulige start på barnets institutionsliv, hvor læring og udvikling sker via sansestimulation, både for det enkelte barn og på gruppeniveau. Eksempler på dette kunne være ”fokus på fin/grov motorik, sproglig udvikling”.

Vores mål er at det er nogle nysgerrige børn og velstimulerede, der er klar til nye udfordringer, når de skal videre til Tommelise. Denne læring og udvikling sker igennem leg, planlagte aktiviteter og i praktiske hverdagshandlinger, eksempelvis ”når børnene er med til at dele madkasser ud” og at det også afspejles i husets fysiske indretning.

Dette kræver at både børn og forældre oplever et miljø, hvor nøgleord som tryghed, omsorg, nærvær og fællesskab er i fokus.

Pædagogisk profil for Tommelises 3-5 årige børn
Vi arbejder med børnene udfra ideen om at jo mere selvhjulpne børnene er jo bedre muligheder har de for at udvikle sig på andre områder, f.eks. hvis barnet selv kan/vil tage tøj af og på udvikles også grov og finmotorik.

• Børn som selv kan, udvikler deres selvværd og får tillid til at de kan magte nye opgaver.
• Vi har fokus på at skabe et positivt og motiverende miljø som giver børnene lyst og inspiration til at prøve selv.
• Ved at udvikle selvhjulpne børn skaber vi grobund for at starte i Klodshans hvor der er fokus på andre udviklingsmuligheder.

 

Pædagogisk profil for Tommelises 5-6 årige børn
Vi arbejder med at børnene skal være social rumlige, der skal være plads til alle også vores forskelligheder. Vi arbejder med, at børnene lærer, at indgå i sociale relationer på en anerkende måde og at vi behandler hinanden med respekt.

•  Dette gør vi ved at fremhæve det enkelte barnets ressourcer. Ved at guide børnene i konflikt situationer, så de får en større forståelse for hinanden og at man taler anerkende til hinanden trods man er uvenner.

•  Dette gør vi ved, at have et udvidet fokus på sproget og måden man bruger det.
•  Vi vil arbejde bevidst med voksen styret aktiviteter, hvor der vi øver samarbejde, regel lege og sanglege. Dette er midlet til at øve konflikt løsning og en   anerkende omgangs tone.
•De voksne er bevidste om, at de er rolle modeller og er tydelige i deres anerkendende tilgang.