Ung mor

Eventyrgården er den del af et tværfagligt tilbud - Ung mor - hvor både jordemoder, sundhedsplejerske og andre kan hjælpe kommende unge mødre, som er under 21 år på fødsels tidspunktet. 
Hvem er med i ung mor tilbuddet?

•Alle unge gravide der er under 21 år ved barnets fødsel.
•Alle unge mødre der skal have barn nr. 2, hvor der i forvejen er et barn under 3 år.
•Alle tilflyttere til Næstved Kommune, hvor mor var under 21 år ved barnets fødsel, og barnet er under 3 år.