Følgende dage vil være lukkedage i Eventyrgården med pasning i Evigglad eller Humlebien.

De tre dage før påske: den 6. 7. og 8. april 2020

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag den 22. maj 2019


Sommerferielukket uge 29-30-31(Her er pasning i Stjernehøjen eller Børnehuset ved Diget)

I julen, den 28. 29. 30. 31. dec 2020.

Derudover har Næstved Byråd har besluttet at indføre to pædagogiske udviklingsdage om året, én forår og én efterår.

De pædagogiske udviklingsdage er indført for at give daginstitutionerne bedre mulighed for at tilrettelægge og gennemføre pædagogisk udviklingsdage for hele personalegruppen.

Såfremt I ikke har mulighed for at holde fri fra arbejde, arrangere ”bedsteforælderdag”, ”legekammeratdag” el. lign. etableres der pasning i institutionen.

 

I 2020 afholdes de to pædagogiske udviklingsdage d. 15. maj(AFLYST) og d. 6. november.