Samfundsmæssige forudsætninger

Eventyrgården er en kommunal daginstitution i Næstved Kommune. Som sådan er den underlagt de områder, som er beskrevet i Servicelovens § 8 og § 8a samt den børne- og ungepolitik, der er formuleret i Næstved Kommune.

 

Ligeledes skal målsætningen ses i sammenhæng med Arbejds- og strategigrundlaget, hvori Næstved Kommune beskriver de udviklingstendenser, vi kan se i samfundet. I forlængelse af disse tendenser opstiller Næstved Kommune nogle forventninger og krav til arbejdet i daginstitutioner, og vores målsætning skal naturligvis ses som en del af kommunens samlede vision for arbejdet med at skabe de rette udviklingsbetingelser for børnene i Næstved.