Brobygning

Intern i Eventyrgården

 Børnene i Eventyrgården er delt ind i følgende aldersgrupper:

Den Grimme Ælling: ca. 0-3 år
Tommelise: ca. 3-6 år

Overflytningen fra Den Grimme Ælling foregår løbende.
I ugerne op til overflytningen, samarbejder afdelingerne målrettet på at byde de nye børn velkomne på deres nye stuer, ved at gå på besøg. Personalet afholder overflytningsamtaler, og sikrer derved at al relevant viden overleveres.

Forældre til børn der skal overflyttes er velkomne til at lave aftaler med Tommelise om at komme på besøg, hvis der er et behov for dette.

Skolesamarbejde
Eventyrgården ligger i Kobberbakkeskolens skoledistrikt, hvilket betyder at det er vores primære samarbejdspartner i forhold til børnenes SFO start 1. april. Samarbejdet består i at institutionerne i distriktet sammen med SFO´en og skolen, er i en løbende dialog om at kvalificere og udvikle overgangen, således at den kan blive optimal og positiv for både børn og jer som forældre.

Eventyrgården indgår også i samarbejde med kommunens øvrige skoler, hvis vi skal overlevere børn dertil.