Det første besøg

Når Jeres barn er meldt ind i Eventyrgården, modtager I en velkomstmail via nempost fra os. I den vil der være oplyst hvilken stue jeres barn skal gå på og navn på kontaktperson, som I skal ringe og lave en aftale med om en opstartssamtale inkl. en rundvisning i huset.

Vores leder bestræber sig på at denne velkomstmail er sendt ud til jer senest en måned for jeres barn skal starte.